Praktijk voor natuurgeneeskunde – Orthomoleculair therapeut – Systemisch therapeut Begeleider Metabolic Balance

Archief voor de ‘Bewegen’ Categorie

Wat we leren van de oudste mensen op aarde.

Deze mensen:
– eten geen voeding met een hoge calorische dichtheid en geen grote

  hoeveelheden  en zij hebben:

  • het cognitieve vermogen van jonge mensen;
  • vrijwel geen medicijn gebruik gedurende het leven;
  • relatief zeer weinig vet;

– hebben veel beweging, zowel fysiek als sociaal;
– zijn zorgzaam en echte familiegenoten;
– zijn kleiner dan de gemiddelde mens van die generatie.

Prof. Partridge, vooraanstaand bio-gerontoloog: “Als we mensen op dieet zetten, zien we dat hun gezondheid in korte tijd heel erg vooruit gaat. Ze worden dan gevoeliger voor insuline, waardoor de cellen beter met glucose omgaan”.  En verder “Ik gok dat mensen 18% minder zouden moeten eten dan wat je nodig hebt”.

U leeft langer en met een betere levenskwaliteit door te kiezen voor laag calorische maaltijden. Voedingsmiddelen met een hoge calorische dichtheid zijn pasta, rijst, brood, aardappel, teveel noten en verzadigd vet.

Prof. Patridge is op zoek naar de polypil! Tegelijkertijd is het een pareltje onder de wetenschappers door te vertellen dat zonder polypil met een juiste menu het resultaat ook wordt bereikt.

Advertentie

Wat geeft u uw genen te eten?

Vast staat dat onze genen duizenden jaren niet relevant veranderd zijn. Vanuit deze kennis is het eveneens zeer relevant te weten wat we duizenden jaren geleden aten, maar ook hoe we ons bewogen en gedragen hebben. Wat blijkt: de mens is aangepast aan het eten van veel dierlijke producten als vlees en vis. Daaraan hebben we ook de ontwikkeling van onze hersenen (pre-frontale cortex) te danken. Verder aten we fuit, knolgewassen, groenten, noten, paddestoelen en kruiden. Het wetenschappelijk onderzoek bij nog bestaande jagers-verzamelaars, maakt duidelijk dat 40 – 60% van onze voeding een dierlijk oorsprong had. Het spreekt voor zich dat alleen al de enorme hoeveelheden koolhydraten die we hedentendage nuttigen niet passen bij ons genetisch bepaald verwerkingssysteem. Dat het allemaal ook nog eens in geraffineerde vorm wordt gegeten komt daar bovenop. De bewijzen stapelen zich op dat alleen al dit onderdeel van onze doorsnee voeding sterk bijdraagt aan de ontwikkelingen van welvaartziektes, zoals hart en vaatziekten en kanker. Zie ook Boeken&Links

Belemmeringen voor topprestaties

Het leveren van topprestaties gaat gepaard met gedeeltelijke, compleet lokale of volledige uitputting van de kort of langdurige beschikbare energievoorraad in de spieren. Dit staat los van de totaal aanwezige energievoorraad in het lichaam.

Bij een gezonde sporter zal de beschikbaarheid van glycogeen en glucose op macroniveau door de organen, enzymen en hormonen zich op juiste wijze reguleren. Op het niveau van cellen en celgroepen moet voor topprestaties alles kloppen om bevredigend en met plezier een prestatie neer te zetten.

Het beschikbaar maken en gebruik van de energievoorraad is een complex spel van processen die in het lichaam plaatsvinden. Door genetische verschillen tussen sporters kunnen dezelfde nutriënten meer of minder resultaat hebben. Elke sporter zal daarom ondanks wetenschappelijk vastgestelde prestatieverbetering toch zelf ervaring op moeten doen met suppletie.

Oudere sporters, die tot aan topsport grenzende prestaties willen leveren, hebben voor bepaalde processen extra ondersteuning nodig. Dit niet alleen om goed te presteren, maar vooral om te voorkomen dat het lichaam te veel schade oploopt.

Zo verslaan we de diabetes epidemie

Boven 55 jaar heeft 11,3% van de Nederlandse bevolking diabetes type2. Het aantal diabetes type2 patiënten op jongere leeftijd neemt razendsnel toe. Er is een grote groep pre-diabeet zonder het te weten. Huidklachten, infectiegevoelig zijn, vermoeidheid en zeker ook onvruchtbaarheid hebben te maken met het werkingsmechanisme van (pre)diabetes.

Hand in hand met deze diabetesepidemie stijgt het aantal mensen met hoge bloeddruk, gewricht– en hartklachten. Het is gebruikelijk dat huisartsen vrij snel bepaalde medicijnen voorschrijven. Deze hebben bijwerkingen en jagen de maatschappij op enorm hoog oplopende kosten.

90 % Van de diabetes type2 patiënten kan volledig zonder medicijnen weer gezond worden door het lichaam dat te bieden waarmee onze eigen genen de problematiek terug kunnen reguleren. Kort samengevat komt dit neer op:

1. Het kiezen van een menu dat dat klopt met onze evolutionaire behoefte en dus door onze genen herkend wordt.

2. Bewegen in de natuur met risico van verwonding.

3. Tweede noodzakelijke effect van punt 2. is terugtrekken uit sociale drukte.

4. Creatief bezig zijn, voldoende sex en verandering van rol in de maatschappij dragen in belangrijk mate bij.

Deze aanpak is terug te lezen in:The Watve protocol; HBT-intervention (holistic behavioral therapy, patent: Method of treatment of insuline resistance syndrome [IRS]).

Door besproken protocol 4 aaneengesloten dagen per maand, gedurende 3 maanden uit te voeren en daarna een aangepast menu te blijven volgen, geneest 90% van alle diabetes type2 patiënten. In de bloedwaardes is de ontwikkeling van het herstel te meten. De methode is gefundeerd op hard wetenschappelijk bewijs.

Het  is het onbegrijpelijk dat artsen hun patiënten hier niet beter op wijzen. Het is een maatschappelijke noodzaak verplichte verandering van levenswijze te bewerkstelligen. Dit zou maatschappelijk ook beter ondersteund moeten worden. In geld uitgedrukt zou de cumulatieve maatschappelijke winst jaarlijks wel eens groter kunnen zijn dan 5 miljard euro’s.