Praktijk voor natuurgeneeskunde – Orthomoleculair therapeut – Systemisch therapeut Begeleider Metabolic Balance

Archief voor de ‘Diabetes’ Categorie

Suiker en fructose

Nederlanders gebruiken gemiddeld 39 kg suiker per jaar. Een suiker molecuul bestaat voor 50% uit glucose en voor 50% uit fructose. Verder krijgen we fructose binnen door het eten van fruit en bijvoorbeeld honing. Fructose heeft 2x de zoetkracht van suiker. Om deze reden wordt fructoseglucosestroop uit maïs veel verwerkt in frisdranken en voedingsmiddelen.

Met ons bewegings- en voedingspatroon, en onze fysiologie kan ons lichaam bij de vertering van fructose, maar één kant op en dat is het aanmaken van vet. Er ontstaat dan sneller overgewicht en de bijdrage van fructose aan het slechte vldl-cholesterol is hoog.

Alle zoetstoffen werken “hang naar zoet” (verslaving) in de hand. Fructose levert een sterke bijdrage.

Fructose is dus vergif en deze kennis heeft een keiharde wetenschappelijk basis. Fructose draagt sterk bij aan het ontstaan van ernstig overgewicht en diabetes. Het is wonderbaarlijk dat er wel een verbod is op allerlei drugs en geen verbod op toegevoegde fructose. Vooral kinderen zouden beschermd moeten worden.

Overigens behoeven we voor fructose uit alleen fruit, groente en honing niet bevreesd te zijn, omdat de inname hoeveelheden relatief laag zijn.  Plantaardige voedingsmiddelen bevatten bovendien allerlei ondersteunende stoffen om de omzettingen in het lichaam goed te laten verlopen.

Advertentie

Wat we leren van de oudste mensen op aarde.

Deze mensen:
– eten geen voeding met een hoge calorische dichtheid en geen grote

  hoeveelheden  en zij hebben:

  • het cognitieve vermogen van jonge mensen;
  • vrijwel geen medicijn gebruik gedurende het leven;
  • relatief zeer weinig vet;

– hebben veel beweging, zowel fysiek als sociaal;
– zijn zorgzaam en echte familiegenoten;
– zijn kleiner dan de gemiddelde mens van die generatie.

Prof. Partridge, vooraanstaand bio-gerontoloog: “Als we mensen op dieet zetten, zien we dat hun gezondheid in korte tijd heel erg vooruit gaat. Ze worden dan gevoeliger voor insuline, waardoor de cellen beter met glucose omgaan”.  En verder “Ik gok dat mensen 18% minder zouden moeten eten dan wat je nodig hebt”.

U leeft langer en met een betere levenskwaliteit door te kiezen voor laag calorische maaltijden. Voedingsmiddelen met een hoge calorische dichtheid zijn pasta, rijst, brood, aardappel, teveel noten en verzadigd vet.

Prof. Patridge is op zoek naar de polypil! Tegelijkertijd is het een pareltje onder de wetenschappers door te vertellen dat zonder polypil met een juiste menu het resultaat ook wordt bereikt.

Verba(o)nd tussen de voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische industrie?

De omvangrijke inname van koolhydraten zijn hoofdoorzaak van vrijwel alle welvaartziekten. De voedingsmiddelen industrie creëert daarmee een enorme markt voor de farmaceutische industrie!

Koolhydraatrijke voeding, zoveel mogelijk maaltijden per dag en weinig beweging is de basis voor de ontwikkeling van diabetes. Al in het stadium van vóór diabetes (pre-diabetes), waarbij inname van teveel koolhydraten gepaard gaat met relatief veel teveel insuline productie, ontstaan hart- en vaatziekten, en neemt de kans op Alzheimer, Parkinson en allerlei ander kwalen spectaculair toe.

Genoemde twee wereldwijde economische grootmachten houden hiermee een groot spel in beweging. Kunnen we actie verwachten van overheden? Ingrijpen veroorzaakt zelfs in een gezonde wereldeconomie al een crisis, laat staan in een wereldeconomie waarin sowieso de ene crisis de andere opvolgt. Bovendien krijgen overheden van deze industrieën indien nodig “een waarschuwing”. U als lezer fronst bij het lezen tussen de regels wellicht de wenkbrauwen! Daarom is dit ook een tip. Mijn volgende bericht gaat over “Wat we leren van de oudste mensen op aarde”,over voeding en oud worden en .. verwevenheid met farmacie.

Wat geeft u uw genen te eten?

Vast staat dat onze genen duizenden jaren niet relevant veranderd zijn. Vanuit deze kennis is het eveneens zeer relevant te weten wat we duizenden jaren geleden aten, maar ook hoe we ons bewogen en gedragen hebben. Wat blijkt: de mens is aangepast aan het eten van veel dierlijke producten als vlees en vis. Daaraan hebben we ook de ontwikkeling van onze hersenen (pre-frontale cortex) te danken. Verder aten we fuit, knolgewassen, groenten, noten, paddestoelen en kruiden. Het wetenschappelijk onderzoek bij nog bestaande jagers-verzamelaars, maakt duidelijk dat 40 – 60% van onze voeding een dierlijk oorsprong had. Het spreekt voor zich dat alleen al de enorme hoeveelheden koolhydraten die we hedentendage nuttigen niet passen bij ons genetisch bepaald verwerkingssysteem. Dat het allemaal ook nog eens in geraffineerde vorm wordt gegeten komt daar bovenop. De bewijzen stapelen zich op dat alleen al dit onderdeel van onze doorsnee voeding sterk bijdraagt aan de ontwikkelingen van welvaartziektes, zoals hart en vaatziekten en kanker. Zie ook Boeken&Links

Zo verslaan we de diabetes epidemie

Boven 55 jaar heeft 11,3% van de Nederlandse bevolking diabetes type2. Het aantal diabetes type2 patiënten op jongere leeftijd neemt razendsnel toe. Er is een grote groep pre-diabeet zonder het te weten. Huidklachten, infectiegevoelig zijn, vermoeidheid en zeker ook onvruchtbaarheid hebben te maken met het werkingsmechanisme van (pre)diabetes.

Hand in hand met deze diabetesepidemie stijgt het aantal mensen met hoge bloeddruk, gewricht– en hartklachten. Het is gebruikelijk dat huisartsen vrij snel bepaalde medicijnen voorschrijven. Deze hebben bijwerkingen en jagen de maatschappij op enorm hoog oplopende kosten.

90 % Van de diabetes type2 patiënten kan volledig zonder medicijnen weer gezond worden door het lichaam dat te bieden waarmee onze eigen genen de problematiek terug kunnen reguleren. Kort samengevat komt dit neer op:

1. Het kiezen van een menu dat dat klopt met onze evolutionaire behoefte en dus door onze genen herkend wordt.

2. Bewegen in de natuur met risico van verwonding.

3. Tweede noodzakelijke effect van punt 2. is terugtrekken uit sociale drukte.

4. Creatief bezig zijn, voldoende sex en verandering van rol in de maatschappij dragen in belangrijk mate bij.

Deze aanpak is terug te lezen in:The Watve protocol; HBT-intervention (holistic behavioral therapy, patent: Method of treatment of insuline resistance syndrome [IRS]).

Door besproken protocol 4 aaneengesloten dagen per maand, gedurende 3 maanden uit te voeren en daarna een aangepast menu te blijven volgen, geneest 90% van alle diabetes type2 patiënten. In de bloedwaardes is de ontwikkeling van het herstel te meten. De methode is gefundeerd op hard wetenschappelijk bewijs.

Het  is het onbegrijpelijk dat artsen hun patiënten hier niet beter op wijzen. Het is een maatschappelijke noodzaak verplichte verandering van levenswijze te bewerkstelligen. Dit zou maatschappelijk ook beter ondersteund moeten worden. In geld uitgedrukt zou de cumulatieve maatschappelijke winst jaarlijks wel eens groter kunnen zijn dan 5 miljard euro’s.