Praktijk voor natuurgeneeskunde – Orthomoleculair therapeut – Systemisch therapeut Begeleider Metabolic Balance

Archief voor de ‘Voeding’ Categorie

Broccoli beschermt tegen luchtvervuiling

Broccoli_154948Onderzoekers van de prestigieuze Johns Hopkins School of Public Health toonden aan dat broccoli onder andere bijdraagt aan de uitscheiding van benzeen. Benzeen is een sterk irriterende stof. Van kruisbloemigen, de plantenfamilie waartoe broccoli behoort, was al bekend dat ze het risico op diverse chronische ziekten kunnen verlagen.

Benzeen is een belangrijke component van luchtvervuiling. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt deze vervuiling jaarlijks zeven miljoen sterfgevallen. Het is nu aangetoond dat sulforafaan helpt bij de uitscheiding van benzeen. Sulforafaan is een belangrijke inhoudsstof van broccoli.

In de regio Shanghai, een sterk vervuild industriegebied, werden 291 inwoners van een dorpje twaalf weken lang gevolgd. De deelnemers werden in twee groepen ingedeeld. De controlegroep kreeg een drankje van gesteriliseerd water, ananas- en limoensap. De behandelgroep kreeg ditzelfde drankje met een oplossing van broccolispruiten (kiemen), waarin sulforafaan zat.

Vanaf dag één vertoonde de behandelgroep een 61 procent hogere uitscheiding van benzeen. Dit bleef zo gedurende het gehele onderzoek. Ook een andere giftige luchtvervuiler – acroleïne – werd in sterkere mate uitgescheiden.

“Broccoli eten is een eenvoudige en veilige manier om de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid te minimaliseren”, aldus de onderzoekers.

Bronnen:

  1. Egner PA, Chen JG, Zarth AT, Ng D, Wang J, Kensler KH, Jacobson LP, Munoz A, Johnson JL, Groopman JD, Fahey JW, Talalay P, Zhu J, Chen TY, Qian GS, Carmella SG, Hecht SS, Kensler TW, Rapid and Sustainable Detoxication of Airborne Pollutants by Broccoli Sprout Beverage: Results of a Randomized Clinical Trial in China, Cancer Prev Res (Phila). 2014 Jun 9.
  2. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
  3. Medical News Today, Broccoli plant compound detoxifies air pollutants in the body, 17 June 2014
Advertentie

Sinds 14 december 2012 verbiedt Europese wetgeving het adequaat informeren van consumenten over natuurgeneesmiddelen.

Ter informatie:

Begin augustus hebben we bezoek gehad van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Op onze site stonden enkele verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek die werden uitgelegd als zijnde “medische claims” bij de producten. Er volgde een officiële waarschuwing en een dreigement; namelijk een boete van € 30.000 euro. Terzijde: zo gaat onze overheid dus ook om met piepkleine bedrijven.

We hebben recent dus heel veel wetenschappelijk informatie van de site moeten verwijderen.

Omdat u te informeren over wat er speelt op Europees niveau hebben we op de site dit artikel geplaatst; dezelfde titel als in aanhef van deze “tip”. Dit is uiteraard onze mening en interpretatie.

We willen u slechts informeren over deze zaak. De Europese ontwikkeling brengt kennelijk ook dit soort ontwikkelingen met zich mee. Overigens werd de aanzet tot deze wetgeving volledig aangestuurd door de commissie Codex Alimentarius onder voorzitterschap van de VS. Deze ambtelijke commissie wordt stevig gemanipuleerd door de grootste multinationals ter wereld.

Aan het einde van het artikel staat een (Duitse) link om eventueel protest aan te tekenen.

Deze melding zal slechts tijdelijk op de site blijven staan, omdat het eigenlijk buiten de inhoud van onze tips valt.

Jodiumtekort en intelligentie.

Kinderen met een jodiumtekort hebben ca. 7 tot 10 minder IQ-punten dan kinderen met voldoende jodium. Dit geldt ook voor kinderen van moeders met een lage jodiumstatus.

Jodium is nodig voor de productie van schildklierhormoon. Dit is een belangrijke gangmaker voor ontwikkeling en groei.  Jodium is daarom cruciaal tijdens de zwangerschap, omdat tijdens die periode de fundamenten gelegd worden voor een optimale ontwikkeling van de hersenen.

Suppletiestudies bij kinderen van 5 jaar oud tonen aan dat jodium voor of tijdens de zwangerschap het IQ bij het kind verhogen (+ 7,4 punten).

In de meeste studies werd weinig rekening gehouden met indirecte invloeden. Bijvoorbeeld, moeders die extra jodium krijgen, zouden zich energieker en minder depressief kunnen voelen. Dat zou dan indirect een gunstige weerslag kunnen hebben op de opvoeding van het kind.

Referenties: 

Bougma K, Aboud FE et al. Iodine and mental development of Children 5 years old and under: A systematic review and meta-analysis. Nutrients 2013, 5, 1384-1416; doi:10.3390/nu5041384

Waarom zwanger worden met een normaal lichaamsgewicht?

Factoren in de baarmoeder hebben grote invloed op wat er in het latere leven gebeurt: de zgn. foetale programmering.

Volwassen vrouwen hebben gemiddeld 34% meer lichaamsvet dan mannen. Hier zijn 2 belangrijke redenen voor, de eerste is dat tijdens een groot deel van de zwangerschap de energie voor moeder zelf uit haar lichaamsvet moet komen, aangezien de foetus voor het grootste gedeelte haar bloedsuiker(glucose) gebruikt. De andere reden is dat tijdens de borstvoeding het vet van billen en dijen voor een groot gedeelte gebruikt wordt voor o.a. de ontwikkeling van de hersenen van de baby.

Vetopslag bij vruchtbare vrouwen op de billen en dijen is dus normaal. Vrouwen behoren geen overmatig buikvet te hebben.

Het lijkt erop dat de evolutie ons in de baarmoeder vooral tegen ´ondervoeding´ beschermde en minder tegen ´overvoeding´. Dit is logisch gezien er niet elke dag voeding voor handen was.

In onze maatschappij treedt gemakkelijk overvoeding op. Als er dan tijdens de zwangerschap teveel energie naar de foetus gaat wordt deze gestimuleerd om meer insuline aan te maken. Foetale insuline zorgt ervoor dat de zich ontwikkelende vetcellen in aantal toenemen. Deze baby’s worden dus geboren met meer vetcellen. Dit betekent dat ze in hun leven meer capaciteit hebben om vet op te slaan en zij hebben daardoor sneller met obesitas te maken.

Conclusie: hoe dikker de moeder, hoe dikker de nakomelingen.

Wat zegt de wetenschap over “raw food”.

Op het eerste gezicht lijkt “raw food” (en dan vooral rauwe groente) een goede voedingsbron. Onze verre voorouders hebben immers toch ook voeding rauw gegeten? Maar het maag-darmkanaal, de tanden en mond van onze verre voorouders waren beduidend anders dan die van de hedendaagse mens met minder ontwikkelde en kleinere kaakspieren. Toen we vuur hadden uit gevonden werd stevig kauwen minder nodig.

Is rauwe voeding voor de moderne Homo sapiens nog wel zo gezond? Vaak hoor je dat men gemakkelijk gewicht verliest op een “raw food” dieet. Dit is in veel gevallen inderdaad ook zo, eenvoudigweg omdat macro en micronutriënten slecht worden opgenomen uit “raw food”.

Recente studies laten zien dat mensen die langere tijd ”raw food” aten:

-Een lage botmassa in rug en heupen hebben

-Een laag vitamine B12 niveau hebben

-Een hoog homocysteïne niveau hebben

-Een lager cholesterol hebben

Rauwe groenten bevatten dan wel meer vitamines dan gekookt voedsel, maar onze tanden en spijsvertering kunnen deze rauwe plantenstoffen niet efficiënt verteren.

Het verhogen van de temperatuur is een manier om te denatureren. Denatureren zorgt er o.a. voor dat het eiwitmolecuul zich ontvouwt en zijn oplosbaarheid in water verliest, waardoor de vertering wordt verbeterd en de eiwitwaarde van wordt verhoogd.

Onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld gekookte wortels twee keer sneller kunnen worden gegeten dan rauwe wortels en dat ze beter worden verteerd. Een belangrijke stof als lycopeen die zich o.a. in tomaten bevindt, wordt na verhitting beter opgenomen.

Suiker en fructose

Nederlanders gebruiken gemiddeld 39 kg suiker per jaar. Een suiker molecuul bestaat voor 50% uit glucose en voor 50% uit fructose. Verder krijgen we fructose binnen door het eten van fruit en bijvoorbeeld honing. Fructose heeft 2x de zoetkracht van suiker. Om deze reden wordt fructoseglucosestroop uit maïs veel verwerkt in frisdranken en voedingsmiddelen.

Met ons bewegings- en voedingspatroon, en onze fysiologie kan ons lichaam bij de vertering van fructose, maar één kant op en dat is het aanmaken van vet. Er ontstaat dan sneller overgewicht en de bijdrage van fructose aan het slechte vldl-cholesterol is hoog.

Alle zoetstoffen werken “hang naar zoet” (verslaving) in de hand. Fructose levert een sterke bijdrage.

Fructose is dus vergif en deze kennis heeft een keiharde wetenschappelijk basis. Fructose draagt sterk bij aan het ontstaan van ernstig overgewicht en diabetes. Het is wonderbaarlijk dat er wel een verbod is op allerlei drugs en geen verbod op toegevoegde fructose. Vooral kinderen zouden beschermd moeten worden.

Overigens behoeven we voor fructose uit alleen fruit, groente en honing niet bevreesd te zijn, omdat de inname hoeveelheden relatief laag zijn.  Plantaardige voedingsmiddelen bevatten bovendien allerlei ondersteunende stoffen om de omzettingen in het lichaam goed te laten verlopen.

Het juiste gewicht door anders te eten.

De politiek spreekt zo nu en dan over een vettax. Wie dit in de mond neemt snapt niets van voeding en het achterliggend wetenschappelijk onderzoek.

Uit vrijwel alle studies blijkt dat het gewicht en risico voor hart- en vaatziekten afneemt door een menu te gebruiken met minder (geraffineerde) koolhydraten.

Vet is niet het probleem! Uitzondering zijn de transvetten en teveel linolzuur.

Geraffineerde koolhydraten zijn alle suikers, brood en pasta. Een voor ons te hoge koolhydraatconcentratie vinden we in rijst en aardappelen.

“Maar dan kan ik niks meer eten!”: richt u eens op de enorme rijkdom aan groenten, allerlei knollen, fruit, paddenstoelen, noten, zaden en kiemgroenten. Deze leveren ruimschoots voldoende energie en alle stoffen die we missen in geraffineerde producten en geconcentreerde koolhydraat bronnen.

Uiteraard zijn ook eiwitten belangrijk. Hierover staat elders op deze site informatie.

Kijk voor echt anders leren eten op deze site naar het Metabolic Balance programma. Met dit programma bereikt u het ideale gewicht en u leert hoe dit voor altijd te handhaven.

Wat we leren van de oudste mensen op aarde.

Deze mensen:
– eten geen voeding met een hoge calorische dichtheid en geen grote

  hoeveelheden  en zij hebben:

  • het cognitieve vermogen van jonge mensen;
  • vrijwel geen medicijn gebruik gedurende het leven;
  • relatief zeer weinig vet;

– hebben veel beweging, zowel fysiek als sociaal;
– zijn zorgzaam en echte familiegenoten;
– zijn kleiner dan de gemiddelde mens van die generatie.

Prof. Partridge, vooraanstaand bio-gerontoloog: “Als we mensen op dieet zetten, zien we dat hun gezondheid in korte tijd heel erg vooruit gaat. Ze worden dan gevoeliger voor insuline, waardoor de cellen beter met glucose omgaan”.  En verder “Ik gok dat mensen 18% minder zouden moeten eten dan wat je nodig hebt”.

U leeft langer en met een betere levenskwaliteit door te kiezen voor laag calorische maaltijden. Voedingsmiddelen met een hoge calorische dichtheid zijn pasta, rijst, brood, aardappel, teveel noten en verzadigd vet.

Prof. Patridge is op zoek naar de polypil! Tegelijkertijd is het een pareltje onder de wetenschappers door te vertellen dat zonder polypil met een juiste menu het resultaat ook wordt bereikt.

Verba(o)nd tussen de voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische industrie?

De omvangrijke inname van koolhydraten zijn hoofdoorzaak van vrijwel alle welvaartziekten. De voedingsmiddelen industrie creëert daarmee een enorme markt voor de farmaceutische industrie!

Koolhydraatrijke voeding, zoveel mogelijk maaltijden per dag en weinig beweging is de basis voor de ontwikkeling van diabetes. Al in het stadium van vóór diabetes (pre-diabetes), waarbij inname van teveel koolhydraten gepaard gaat met relatief veel teveel insuline productie, ontstaan hart- en vaatziekten, en neemt de kans op Alzheimer, Parkinson en allerlei ander kwalen spectaculair toe.

Genoemde twee wereldwijde economische grootmachten houden hiermee een groot spel in beweging. Kunnen we actie verwachten van overheden? Ingrijpen veroorzaakt zelfs in een gezonde wereldeconomie al een crisis, laat staan in een wereldeconomie waarin sowieso de ene crisis de andere opvolgt. Bovendien krijgen overheden van deze industrieën indien nodig “een waarschuwing”. U als lezer fronst bij het lezen tussen de regels wellicht de wenkbrauwen! Daarom is dit ook een tip. Mijn volgende bericht gaat over “Wat we leren van de oudste mensen op aarde”,over voeding en oud worden en .. verwevenheid met farmacie.

Wat geeft u uw genen te eten?

Vast staat dat onze genen duizenden jaren niet relevant veranderd zijn. Vanuit deze kennis is het eveneens zeer relevant te weten wat we duizenden jaren geleden aten, maar ook hoe we ons bewogen en gedragen hebben. Wat blijkt: de mens is aangepast aan het eten van veel dierlijke producten als vlees en vis. Daaraan hebben we ook de ontwikkeling van onze hersenen (pre-frontale cortex) te danken. Verder aten we fuit, knolgewassen, groenten, noten, paddestoelen en kruiden. Het wetenschappelijk onderzoek bij nog bestaande jagers-verzamelaars, maakt duidelijk dat 40 – 60% van onze voeding een dierlijk oorsprong had. Het spreekt voor zich dat alleen al de enorme hoeveelheden koolhydraten die we hedentendage nuttigen niet passen bij ons genetisch bepaald verwerkingssysteem. Dat het allemaal ook nog eens in geraffineerde vorm wordt gegeten komt daar bovenop. De bewijzen stapelen zich op dat alleen al dit onderdeel van onze doorsnee voeding sterk bijdraagt aan de ontwikkelingen van welvaartziektes, zoals hart en vaatziekten en kanker. Zie ook Boeken&Links