Praktijk voor natuurgeneeskunde – Orthomoleculair therapeut – Systemisch therapeut Begeleider Metabolic Balance

BrainDe laatste jaren zijn duidelijke verbanden tussen voeding en mentale gezondheid aan het licht gekomen in de wetenschappelijke literatuur.
Specifieke nutriënten die geadviseerd worden, zijn omega-3-vetzuren, B-vitaminen, choline, ijzer, zink, magnesium, SAMe, vitamine D en aminozuren. De impact van voeding tijdens de zwangerschap vormt daarbij een onderzoekstraject dat we zeker in het oog moeten houden. Dit is een conclusie van wetenschappers binnen een internationale samenwerking van verschillende universiteiten.
In ‘Nutritional Medicine as Mainstream in Psychiatry’ erkennen de auteurs dat voeding een doorslaggevende rol speelt in het behoud van een goede mentale gezondheid.
De psychiatrie staat nu voor een cruciale stap, want de huidig medicinale aanpak heeft relatief weinig uitgehaald, schrijven ze.
Een lid van de International Society for Nutritional Psychiatry Research zegt: ‘Voedingspatroon en specifieke voedingssupplementen moeten deel uitmaken van het behandelpakket als we de enorme last van mentale ziekten willen bedwingen.’
The Lancet Psychiatry’; Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. Published online 25 January 2015

 

Advertentie

390651_Harpagophytum_procumbens2

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens),

Curcuma kurkuma (C. Longa)

Ananas-bromelaïne en bromelaïne

zijn een doeltreffende combinatie bij artrose. Artsen bevestigden de werking die in de praktijk van natuurgeneeskundigen al veel wordt toegepast. 42 patiënten werden gedurende twee maanden behandeld met deze combinatie. De pijnvermindering was behoorlijk groot, alleen had de studie geen gebruik gemaakt van een controlegroep. De artsen geloven wel dat het effect voldoende sterk is om klinisch relevant te zijn. Ze leidden dit af uit de stijging van patiënten die de ‘PASS’ haalden, de Patient Acceptable Symptom State. PASS is de graad van pijn die patiënten zelf aanvaardbaar vinden: ze hebben nog pijn, maar ze noemen zichzelf ‘in goede doen’. Bovendien waren de bijwerkingen minimaal.

Kruiden blijven dus een verstandige keuze tegen artrose, omdat farmacologische artrosemedicatie hoogstens symptomatische verlichting geeft en omdat er altijd risico bestaat op eventuele bijwerkingen. Vele patiënten met artrose behoren tot de oudere leeftijdsklasse. Die groep is meer gevoelig voor maagklachten en hartproblemen, die geassocieerd zijn met het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers.

Het supplement dat de patiënten namen, bevatte per capsule 300 mg H. procumbens, 200 mg C. longa en 150 mg bromelaïne. Patiënten namen minstens drie capsules per dag; bij acute pijn mochten ze de dosis verdubbelen.

Referentie

Altern Ther Health Med. Winter 2014

 

Broccoli_154948Onderzoekers van de prestigieuze Johns Hopkins School of Public Health toonden aan dat broccoli onder andere bijdraagt aan de uitscheiding van benzeen. Benzeen is een sterk irriterende stof. Van kruisbloemigen, de plantenfamilie waartoe broccoli behoort, was al bekend dat ze het risico op diverse chronische ziekten kunnen verlagen.

Benzeen is een belangrijke component van luchtvervuiling. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt deze vervuiling jaarlijks zeven miljoen sterfgevallen. Het is nu aangetoond dat sulforafaan helpt bij de uitscheiding van benzeen. Sulforafaan is een belangrijke inhoudsstof van broccoli.

In de regio Shanghai, een sterk vervuild industriegebied, werden 291 inwoners van een dorpje twaalf weken lang gevolgd. De deelnemers werden in twee groepen ingedeeld. De controlegroep kreeg een drankje van gesteriliseerd water, ananas- en limoensap. De behandelgroep kreeg ditzelfde drankje met een oplossing van broccolispruiten (kiemen), waarin sulforafaan zat.

Vanaf dag één vertoonde de behandelgroep een 61 procent hogere uitscheiding van benzeen. Dit bleef zo gedurende het gehele onderzoek. Ook een andere giftige luchtvervuiler – acroleïne – werd in sterkere mate uitgescheiden.

“Broccoli eten is een eenvoudige en veilige manier om de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid te minimaliseren”, aldus de onderzoekers.

Bronnen:

  1. Egner PA, Chen JG, Zarth AT, Ng D, Wang J, Kensler KH, Jacobson LP, Munoz A, Johnson JL, Groopman JD, Fahey JW, Talalay P, Zhu J, Chen TY, Qian GS, Carmella SG, Hecht SS, Kensler TW, Rapid and Sustainable Detoxication of Airborne Pollutants by Broccoli Sprout Beverage: Results of a Randomized Clinical Trial in China, Cancer Prev Res (Phila). 2014 Jun 9.
  2. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
  3. Medical News Today, Broccoli plant compound detoxifies air pollutants in the body, 17 June 2014

Dat weinig lichaamsbeweging het risico verhoogt op diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten was al voldoende duidelijk. Na uitvoerig onderzoek blijkt er ook een duidelijk relatie met bepaalde vormen van kanker.

Onderzoekers bekeken het verband tussen tv-kijktijd, recreatieve zittijd, beroeps zittijd en totale zittijd met het risico op verschillende vormen van kanker.  Hiervoor werden 43 gedragsstudies met meer dan 4 miljoen mensen en 68.936 gevallen van kanker geanalyseerd.

Het hoogste niveau van een zittende leefstijl vergeleken met de laagste maakte duidelijk dat het risico op drie soorten kanker – darm, baarmoeder en long – stijgt naarmate men minder beweegt. Bovendien neemt het risico toe met elk 2 uur langer zitten; 8% voor darm-, 10% voor baarmoeder-, en 6% voor longkanker.

Het effect lijkt onafhankelijk van de soort lichaamsbeweging.

Preventie van kanker vereist politieke wil, en een sociale strategie voor uitvoering van preventie programma’s.

“Het menselijk lichaam is niet gemaakt om niet te bewegen”.

Referentie: 10.1093/jnci/dju098 JNCI Journal of the National Cancer Institute, 2014; 106 (7)

De tijd dat hart- en vaatziekten het gevolg waren van uitsluitend vetstapeling in de vaatwand ligt achter ons. Het wordt algemeen aanvaard dat arterosclerose een ontstekingsoorzaak heeft. Er bestaan al aanwijzingen voor een relatie met de omzetting van voedingsstoffen door de darmbacteriën.  Te hoge stressniveaus, waaronder psychische stress hebben hierbij invloed op de darmbacteriën en de reactie van het immuunsysteem. 

Voor preventie zijn medicijnen hierbij niet de eerste keus. Met leefstijlveranderingen en de juiste menukeuze zijn gunstige resultaten te bereiken.

Ook over cholesterol, dat bij velen alleen maar bekend staat als een kwaadaardige substantie, valt veel te melden. Het zogenaamde ‘slechte’ LDL-cholesterol is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de aanmaak van vitamine D3 en een aantal hormonen.

In hoeverre cholesterol daadwerkelijk een rol speelt bij het ontstaan van hart- en vaatziekten verlangt een genuanceerd antwoord. Bepaalde cholesterol vormen (geoxideerd cholesterol) ziet het immuunsysteem als een infectie. De reactie hierop van het immuunsysteem schaadt de vaatwand.

Door de veelheid aan onderzoek krijgen we meer zicht op het nut van statines (cholesterolverlagers) enerzijds en hun ongewenste effecten anderzijds. Statines kunnen overbodig worden door leefstijl en voedingsadviezen. Mochten statines wel noodzakelijk zijn, dan zijn de bijwerkingen goed te behandelen. De bijwerkingen hebben vooral te maken met spierpijn, verminderde spierkracht en vermoeidheid.

Complementair werkende therapeuten, zoals natuurgeneeskundigen zijn goed in staat de juiste leefstijl- en voedingsadviezen te geven om het immuunsysteem tot rust te brengen. Ook kunnen zij goed adviseren in het behandelen van genoemde bijwerkingen. Reguliere artsen missen vaak de benodigde specialistische kennis. Samenwerking zou hier beslist de beste keuze zijn.

Kennelijk is onze breedtegraad niet optimaal voor ons genen.

Kunstmatig ochtendlicht heeft daarom opwekkende effecten op iemands levenskwaliteit: het verbetert de stemming en de mentale prestaties gaan erop vooruit.

Het effect is ook aanwezig bij een relatief korte nachtrust van maar zes uur slapen. Het kunstmatig ochtendlicht bootst het ochtendgloren na: het wekt juist die lichtfrequenties op die we zelfs met onze ogen dicht waarnemen.

In mijn praktijk maakte ik al wat langer gebruik van dit fenomeen bij cliënten met een burn-out. Direct na het opstaan het buitenlicht in de ogen nemen of nog beter kunstmatig ochtendlicht als wekker te gebruiken heeft een positieve invloed op herstel bij burn-out.

Stabilisatie van stresshormonen en glucosemetabolisme behoren ook tot mogelijke effecten.

De meeste mensen zijn verplicht om op een bepaald tijdstip op te staan en kunnen dat niet zonder wekker. Dagdromen zou daarom een teken zijn dat het ontwaken te abrupt is verlopen.

Literatuurlijst op aanvraag.

Nieuws

Beste lezers van de nieuwsbrief:

  • Vanuit Biovion heeft Peter Wever vanaf deze maand elke donderdag praktijk in het Natuurgeneeskundig Centrum Woerden. Hier vindt u het adres en de contactinformatie.
  • We gaan vanaf heden minimaal 1 x per 2 maanden weer berichten samenstellen die inhoudelijk van het niveau en even kort en bondig zijn als de andere berichten op deze site

Ter informatie:

Begin augustus hebben we bezoek gehad van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Op onze site stonden enkele verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek die werden uitgelegd als zijnde “medische claims” bij de producten. Er volgde een officiële waarschuwing en een dreigement; namelijk een boete van € 30.000 euro. Terzijde: zo gaat onze overheid dus ook om met piepkleine bedrijven.

We hebben recent dus heel veel wetenschappelijk informatie van de site moeten verwijderen.

Omdat u te informeren over wat er speelt op Europees niveau hebben we op de site dit artikel geplaatst; dezelfde titel als in aanhef van deze “tip”. Dit is uiteraard onze mening en interpretatie.

We willen u slechts informeren over deze zaak. De Europese ontwikkeling brengt kennelijk ook dit soort ontwikkelingen met zich mee. Overigens werd de aanzet tot deze wetgeving volledig aangestuurd door de commissie Codex Alimentarius onder voorzitterschap van de VS. Deze ambtelijke commissie wordt stevig gemanipuleerd door de grootste multinationals ter wereld.

Aan het einde van het artikel staat een (Duitse) link om eventueel protest aan te tekenen.

Deze melding zal slechts tijdelijk op de site blijven staan, omdat het eigenlijk buiten de inhoud van onze tips valt.

Kinderen met een jodiumtekort hebben ca. 7 tot 10 minder IQ-punten dan kinderen met voldoende jodium. Dit geldt ook voor kinderen van moeders met een lage jodiumstatus.

Jodium is nodig voor de productie van schildklierhormoon. Dit is een belangrijke gangmaker voor ontwikkeling en groei.  Jodium is daarom cruciaal tijdens de zwangerschap, omdat tijdens die periode de fundamenten gelegd worden voor een optimale ontwikkeling van de hersenen.

Suppletiestudies bij kinderen van 5 jaar oud tonen aan dat jodium voor of tijdens de zwangerschap het IQ bij het kind verhogen (+ 7,4 punten).

In de meeste studies werd weinig rekening gehouden met indirecte invloeden. Bijvoorbeeld, moeders die extra jodium krijgen, zouden zich energieker en minder depressief kunnen voelen. Dat zou dan indirect een gunstige weerslag kunnen hebben op de opvoeding van het kind.

Referenties: 

Bougma K, Aboud FE et al. Iodine and mental development of Children 5 years old and under: A systematic review and meta-analysis. Nutrients 2013, 5, 1384-1416; doi:10.3390/nu5041384

Factoren in de baarmoeder hebben grote invloed op wat er in het latere leven gebeurt: de zgn. foetale programmering.

Volwassen vrouwen hebben gemiddeld 34% meer lichaamsvet dan mannen. Hier zijn 2 belangrijke redenen voor, de eerste is dat tijdens een groot deel van de zwangerschap de energie voor moeder zelf uit haar lichaamsvet moet komen, aangezien de foetus voor het grootste gedeelte haar bloedsuiker(glucose) gebruikt. De andere reden is dat tijdens de borstvoeding het vet van billen en dijen voor een groot gedeelte gebruikt wordt voor o.a. de ontwikkeling van de hersenen van de baby.

Vetopslag bij vruchtbare vrouwen op de billen en dijen is dus normaal. Vrouwen behoren geen overmatig buikvet te hebben.

Het lijkt erop dat de evolutie ons in de baarmoeder vooral tegen ´ondervoeding´ beschermde en minder tegen ´overvoeding´. Dit is logisch gezien er niet elke dag voeding voor handen was.

In onze maatschappij treedt gemakkelijk overvoeding op. Als er dan tijdens de zwangerschap teveel energie naar de foetus gaat wordt deze gestimuleerd om meer insuline aan te maken. Foetale insuline zorgt ervoor dat de zich ontwikkelende vetcellen in aantal toenemen. Deze baby’s worden dus geboren met meer vetcellen. Dit betekent dat ze in hun leven meer capaciteit hebben om vet op te slaan en zij hebben daardoor sneller met obesitas te maken.

Conclusie: hoe dikker de moeder, hoe dikker de nakomelingen.